Gagnefs kommun

Gagnefs kommun är en kommun i Dalarnas län. Centralort är Djurås. I kommunen flyter Västerdalälven och Österdalälven samman till Dalälven.

- Wikipedia

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 10 024 -0,35% 167
Boendetäthet 2 0,44 +2,37% 54
Huspris mot medelinkomst-index 3 135,55 +118,37% 269
Medelålder 42,90 +5,02% 137
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 441,28

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda lägenheter i Gagnefs kommun

Fiolvägen 10F Svensk Fastighetsförmedling 1986 80.2 m2 575 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6D Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 450 000 kr
Ängsholsvägen 5B Svensk Fastighetsförmedling 1990 81.5 m2 400 000 kr
Högsvevägen 137 Svensk Fastighetsförmedling 1989 107 m2 125 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6C Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 520 000 kr
Stålmyrgattu 1B Fastighetsbyrån - 93 m2 720 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6C Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 495 000 kr
Fiolvägen 8E Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 300 000 kr
Fiolvägen 8F Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 175 000 kr
Ängsholsvägen 5A Fastighetsbyrån 1990 81.5 m2 250 000 kr

Sålda hus i Gagnefs kommun

Tegelbruksvägen 24 Fastighetsbyrån 1934 115 m2 890 000 kr
Fix Gattu 13 Svensk Fastighetsförmedling 1909 105 m2 975 000 kr
Larssvedsbacken 32 Svensk Fastighetsförmedling 1935 57 m2 580 000 kr
Blomvägen 8 Fastighetsbyrån 1973 77 m2 1 200 000 kr
Gräv 52 Fastighetsbyrån 1890 148 m2 2 200 000 kr
Fiolvägen 3 Svensk Fastighetsförmedling 1988 165 m2 1 750 000 kr
Älvsjövägen 9 Svensk Fastighetsförmedling 1958 109 m2 975 000 kr
Storängsvägen 26 Svensk Fastighetsförmedling 1956 104 m2 595 000 kr
Björbovägen 10 Fastighetsbyrån 1946 146 m2 875 000 kr
Göras väg 1 Svensk Fastighetsförmedling 1909 57 m2 795 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.