Gagnefs kommun

Gagnefs kommun är en kommun i Dalarnas län. Centralort är Djurås. I kommunen flyter Västerdalälven och Österdalälven samman till Dalälven.

- Wikipedia

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 10 024 -0,35% 167
Boendetäthet 2 0,44 +2,37% 54
Huspris mot medelinkomst-index 3 135,55 +118,37% 269
Medelålder 42,90 +5,02% 137
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 441,28

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda lägenheter i Gagnefs kommun

Vikens väg 25 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 1989 101 m2 995 000 kr
Fiolvägen 10F Svensk Fastighetsförmedling 1986 80.2 m2 575 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6D Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 450 000 kr
Ängsholsvägen 5B Svensk Fastighetsförmedling 1990 81.5 m2 400 000 kr
Högsvevägen 137 Svensk Fastighetsförmedling 1989 107 m2 125 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6C Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 520 000 kr
Stålmyrgattu 1B Fastighetsbyrån - 93 m2 720 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6C Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 495 000 kr
Fiolvägen 8E Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 300 000 kr
Fiolvägen 8F Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 175 000 kr

Sålda hus i Gagnefs kommun

Movägen 6 Fastighetsbyrån 1909 84 m2 1 550 000 kr
Gräv 47 Svensk Fastighetsförmedling 1963 148 m2 1 195 000 kr
Kilvägen 7 Fastighetsbyrån 1962 79 m2 950 000 kr
Trätäppvägen 49 Svensk Fastighetsförmedling 1977 178 m2 1 100 000 kr
Högsvevägen 100 Fastighetsbyrån 1955 88 m2 1 700 000 kr
Trätäppvägen 26 Fastighetsbyrån 1979 119 m2 985 000 kr
Färmsnäs 56 Svensk Fastighetsförmedling 1945 39 m2 525 000 kr
Lennheden 554 Fastighetsbyrån - 25 m2 150 000 kr
Trätäppvägen 68 Svensk Fastighetsförmedling 1980 135 m2 1 050 000 kr
Back Pers väg 9 Svensk Fastighetsförmedling 1978 143 m2 1 850 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.