Gagnefs kommun

Gagnefs kommun är en kommun i Dalarnas län. Centralort är Djurås. I kommunen flyter Västerdalälven och Österdalälven samman till Dalälven.

- Wikipedia

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 10 024 -0,35% 167
Boendetäthet 2 0,44 +2,37% 54
Huspris mot medelinkomst-index 3 135,55 +118,37% 269
Medelålder 42,90 +5,02% 137
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 441,28

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda lägenheter i Gagnefs kommun

Fiolvägen 10F Svensk Fastighetsförmedling 1986 80.2 m2 575 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6D Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 450 000 kr
Ängsholsvägen 5B Svensk Fastighetsförmedling 1990 81.5 m2 400 000 kr
Högsvevägen 137 Svensk Fastighetsförmedling 1989 107 m2 125 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6C Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 520 000 kr
Stålmyrgattu 1B Fastighetsbyrån - 93 m2 720 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6C Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 495 000 kr
Fiolvägen 8E Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 300 000 kr
Fiolvägen 8F Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 175 000 kr
Ängsholsvägen 5A Fastighetsbyrån 1990 81.5 m2 250 000 kr

Sålda hus i Gagnefs kommun

Bollbackvägen 2 Fastighetsbyrån 1981 150 m2 1 250 000 kr
Gröntuv 79 Fastighetsbyrån 1952 127 m2 1 375 000 kr
Benarvsvägen 20 Fastighetsbyrån 1958 87 m2 675 000 kr
Ersholsvägen 58 Fastighetsbyrån 1909 70 m2 800 000 kr
Ersholsvägen 78 Svensk Fastighetsförmedling 1951 110 m2 1 050 000 kr
Paviljongvägen 26 Fastighetsbyrån 1924 118 m2 975 000 kr
Arvslindan 15 Svensk Fastighetsförmedling 1943 72 m2 975 000 kr
Trätäppvägen 71 Svensk Fastighetsförmedling 1980 140 m2 900 000 kr
Högberget 62 Fastighetsbyrån 2010 140 m2 1 750 000 kr
Nissvägen 15 Svensk Fastighetsförmedling 1977 237 m2 2 395 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.