Gagnefs kommun

Gagnefs kommun är en kommun i Dalarnas län. Centralort är Djurås. I kommunen flyter Västerdalälven och Österdalälven samman till Dalälven.

- Wikipedia

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 10 024 -0,35% 167
Boendetäthet 2 0,44 +2,37% 54
Huspris mot medelinkomst-index 3 135,55 +118,37% 269
Medelålder 42,90 +5,02% 137
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 441,28

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda lägenheter i Gagnefs kommun

Fiolvägen 10F Svensk Fastighetsförmedling 1986 80.2 m2 575 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6D Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 450 000 kr
Ängsholsvägen 5B Svensk Fastighetsförmedling 1990 81.5 m2 400 000 kr
Högsvevägen 137 Svensk Fastighetsförmedling 1989 107 m2 125 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6C Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 520 000 kr
Stålmyrgattu 1B Fastighetsbyrån - 93 m2 720 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6C Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 495 000 kr
Fiolvägen 8E Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 300 000 kr
Fiolvägen 8F Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 175 000 kr
Ängsholsvägen 5A Fastighetsbyrån 1990 81.5 m2 250 000 kr

Sålda hus i Gagnefs kommun

Furuvägen 8 Fastighetsbyrån 1975 162 m2 1 975 000 kr
Bastuberget 6 Fastighetsbyrån 1909 75 m2 300 000 kr
Nordanbyvägen 44 Svensk Fastighetsförmedling 1970 121 m2 900 000 kr
Nordanbyvägen 1 Svensk Fastighetsförmedling 1968 118 m2 750 000 kr
Hagenvägen 5 Fastighetsbyrån 1909 100 m2 1 175 000 kr
Wernervägen 6 Fastighetsbyrån 1949 106 m2 1 500 000 kr
Strängvägen 22 Svensk Fastighetsförmedling 1988 101 m2 1 485 000 kr
Myrholsvägen 18 Svensk Fastighetsförmedling 1963 85 m2 375 000 kr
Granvägen 1 Svensk Fastighetsförmedling 1958 85 m2 625 000 kr
Forsvägen 9 Svensk Fastighetsförmedling 1964 95 m2 995 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.