Gagnefs kommun

Gagnefs kommun är en kommun i Dalarnas län. Centralort är Djurås. I kommunen flyter Västerdalälven och Österdalälven samman till Dalälven.

- Wikipedia

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 10 024 -0,35% 167
Boendetäthet 2 0,44 +2,37% 54
Huspris mot medelinkomst-index 3 135,55 +118,37% 269
Medelålder 42,90 +5,02% 137
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 441,28

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda lägenheter i Gagnefs kommun

Ängsholsvägen 5B Svensk Fastighetsförmedling 1990 81.5 m2 695 000 kr
Fiolvägen 8D Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 690 000 kr
Stålmyrgattu 1B Mäklarringen 1990 92 m2 850 000 kr
Vikens väg 25 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 1989 101 m2 995 000 kr
Fiolvägen 10F Svensk Fastighetsförmedling 1986 80.2 m2 575 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6D Fastighetsbyrån 1986 80.2 m2 450 000 kr
Ängsholsvägen 5B Svensk Fastighetsförmedling 1990 81.5 m2 400 000 kr
Högsvevägen 137 Svensk Fastighetsförmedling 1989 107 m2 125 000 kr
Djurås - Fiolvägen 6C Fastighetsbyrån 1986 66.4 m2 520 000 kr
Stålmyrgattu 1B Fastighetsbyrån - 93 m2 720 000 kr

Sålda hus i Gagnefs kommun

Varg Pers väg 4 Fastighetsbyrån 1975 120 m2 1 650 000 kr
Finnlindorna 23 Fastighetsbyrån - 30 m2 275 000 kr
Gråda 10 Svensk Fastighetsförmedling 1800 120 m2 1 290 000 kr
Bengts Gattu 4 Svensk Fastighetsförmedling 1930 140 m2 1 595 000 kr
Tjärnhedsvägen 40 Fastighetsbyrån 1981 116 m2 1 500 000 kr
Granvägen 2 Fastighetsbyrån 1970 119 m2 1 750 000 kr
Ersholsvägen 58 Svensk Fastighetsförmedling 1909 70 m2 680 000 kr
Lillsvängen 8 Svensk Fastighetsförmedling 1990 103 m2 1 450 000 kr
Storsvevägen 68 Svensk Fastighetsförmedling 1960 75 m2 675 000 kr
Bygattu 79 Svensk Fastighetsförmedling 1985 146 m2 1 995 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.