Lidingö kommun

Lidingö kommun eller Lidingö stadFrån 1992 använder Lidingö kommun genomgående benämningen Lidingö stad. Begreppen kommunfullmäktige (äldre benämning stadsfullmäktige) och kommunstyrelse kvarstår dock av juridiska skäl. De beslut som fattas i kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen anges gälla Lidingö stad. är en kommun öster om Stockholms kommun inom Stockholms län. Gränsen mellan Lidingö och Stockholms kommun i Lilla Värtan går i nord-sydlig riktning i Lilla Värtan 350 meter från kajkanten vid Ropsten.

Kommunen innefattar ön Lidingö samt ett antal kringliggande ögrupper, däribland Storholmen, Stora och Lilla Höggarn, Duvholmen, Strömsö, Stora och Lilla Bergholmen, Fogdholmen, Länsmansholmen, Fjäderholmarna samt Svanholmen. Fastigheterna Björkskärs skärgård och Lilla Nassa skärgård utanför Möja ägs av Lidingö kommun som svarar för tillsynen. Dessa senare ögrupper ingår dock i Värmdö kommun.

Lidingö ingår i Storstockholm.

- Wikipedia

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 45 465 +10,37% 55
Boendetäthet 2 0,44 -7,17% 49
Huspris mot medelinkomst-index 3 139,55 +119,09% 276
Medelålder 40,65 -0,73% 66
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 135,71

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda hus i Lidingö kommun

Laxvägen 56 Svensk Fastighetsförmedling 1983 159 m2 12 500 000 kr
Klarbärsvägen 11 Gadelius fastighetsbyrå 1963 195 m2 11 950 000 kr
Lagmansvägen 9B Gadelius fastighetsbyrå 1928 153 m2 9 175 000 kr
Murarstigen 13 Skeppsholmen 1910 351 m2 18 750 000 kr
Söderliden 21 SkandiaMäklarna 1979 155 m2 9 750 000 kr
Enbärsvägen 9 Klockare Fastighetsmäkleri 1976 197 m2 11 100 000 kr
Skidåkarvägen 8 Fastighetsbyrån 1999 161 m2 10 500 000 kr
Kyttingevägen 14 Gadelius fastighetsbyrå 1939 132 m2 11 900 000 kr
Tykövägen 14 Klockare Fastighetsmäkleri 1926 231 m2 21 500 000 kr
Stallbacken 12 Klockare Fastighetsmäkleri 1959 351 m2 26 000 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.