Mariestads kommun

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 23 921 +0,31% 160
Boendetäthet 2 0,50 +1,88% 207
Huspris mot medelinkomst-index 3 121,83 +99,90% 159
Medelålder 44,17 +5,29% 198
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 154,99

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda hus i Mariestads kommun

Leksbergsvägen 92 Fastighetsbyrån 1970 155 m2 2 250 000 kr
Bronsåldersvägen 6 Fastighetsbyrån 1974 137 m2 2 995 000 kr
Skalkarike Gamla Småskolan 1 Hammars Fastighetsförmedling AB 1922 160 m2 775 000 kr
Domängatan 23 Fastighetsbyrån 1969 114 m2 2 095 000 kr
Ekby-Vallby Stensgård 1 ERA - 140 m2 1 190 000 kr
Aspetorpsgatan 7 ERA 1983 120 m2 2 150 000 kr
Fiskare Pers väg 2 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 1909 97 m2 1 800 000 kr
Brobacken 1 Svensk Fastighetsförmedling 1909 110 m2 2 500 000 kr
Elfströms väg 8 Fastighetsbyrån 1956 106 m2 500 000 kr
Nygrensvägen 23 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 1970 109 m2 895 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.