Munkfors kommun

Munkfors kommun är en kommun i Värmlands län i landskapet Värmland. Centralort är Munkfors. Kommunen är till invånarantalet Svealands minsta kommun, ca 3.800 invånare år 2012.http://www.munkfors.se/showpage.asp?pid

1960872320&tempid

0

- Wikipedia

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 3 656 -10,28% 277
Boendetäthet 2 0,54 -2,37% 276
Huspris mot medelinkomst-index 3 90,76 +98,57% 8
Medelålder 47,04 +4,73% 277
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 258,28

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda hus i Munkfors kommun

Uddsätersvägen 6A Fastighetsbyrån 1920 225 m2 650 000 kr
Rönndalsvägen 11 Fastighetsbyrån 1930 86 m2 375 000 kr
Sunnevägen 11 Mäklarhuset 1930 136 m2 675 000 kr
Pråmdragarevägen 8 Fastighetsbyrån 1947 72 m2 490 000 kr
Falkvägen 9 Fastighetsbyrån 1975 116 m2 550 000 kr
Erlandervägen 14 Fastighetsbyrån 1929 100 m2 650 000 kr
Kanalvägen 6 Fastighetsbyrån 1909 90 m2 150 000 kr
Lövbergsvägen 5 Fastighetsbyrån 1976 165 m2 690 000 kr
Sättravägen 20 Fastighetsbyrån 1938 95 m2 625 000 kr
Munkerudsvägen 69A Fastighetsbyrån 1909 130 m2 1 980 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.