Munkfors kommun

Munkfors kommun är en kommun i Värmlands län i landskapet Värmland. Centralort är Munkfors. Kommunen är till invånarantalet Svealands minsta kommun, ca 3.800 invånare år 2012.http://www.munkfors.se/showpage.asp?pid

1960872320&tempid

0

- Wikipedia

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 3 656 -10,28% 277
Boendetäthet 2 0,54 -2,37% 276
Huspris mot medelinkomst-index 3 90,76 +98,57% 8
Medelålder 47,04 +4,73% 277
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 258,28

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda hus i Munkfors kommun

Ripvägen 8 Fastighetsbyrån 1974 132 m2 325 000 kr
Bliavägen 49 Fastighetsbyrån 1965 105 m2 375 000 kr
Bergsgårdsvägen 35 Fastighetsbyrån 1962 91 m2 475 000 kr
Kvarnbäcksvägen 4 Mäklarhuset 1909 98 m2 375 000 kr
Prästvägen 2 Mäklarhuset 1920 90 m2 450 000 kr
Förmansgatan 10 Fastighetsbyrån 1948 167 m2 675 000 kr
Gersheden 12 Fastighetsbyrån 1913 110 m2 225 000 kr
Mossängsvägen 142 Fastighetsbyrån 1909 95 m2 800 000 kr
Pråmdragarevägen 14 Fastighetsbyrån 1920 99 m2 490 000 kr
Rågvägen 1 Fastighetsbyrån 1915 103 m2 350 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.