Pajala kommun

  Värde +/- % Rank
Befolkningsutveckling 1 6 303 -10,63% 279
Boendetäthet 2 0,49 -12,24% 160
Huspris mot medelinkomst-index 3 145,52 +61,69% 279
Medelålder 47,84 +3,07% 286
Lägenhetspris mot medelinkomst-index 4 306,90

1 Befolkningsutveckling från 2003 till 2012 i procent
2 Boendetätet visar antalet hus och lägenheter delat på antalet innevånare
3 2012 års indexvärde från grafen Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet
4 2012 års indexvärde från grafen Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Befolkning

Denna graf visar befolkningsmängd. Varje sektion visar årtal född.

Boendetäthet

Medelålder

Flyttnetto

Y-axeln visar flyttnetto och x-axeln är indelad i åldersgrupper. Använd skjutreglaget under grafen för att ändra vilka år som ska visas.

Ändra från och till-år

Bostadstyper

Pris på lägenhet mot medelinkomst i länet

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Pris på hus mot medelinkomst i kommunen

Grafen visar skillnaden mellan pris och inkomst, index 100 är medelskillnaden över hela perioden omräknat till 100.

Sålda lägenheter i Pajala kommun

Älvbrinken 10 SkandiaMäklarna 1994 124 m2 450 000 kr
Älvbrinken 5B Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 1993 106 m2 475 000 kr
Älvbrinken 1 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 1994 124 m2 545 000 kr

Letar du efter platsspecifik information?

Local growth gör strategier för lokal tillväxt. Vi hjälper er bland annat med platsspecifik statistik, analyser och försäljningsstöd. Har du särskilt intresse i en specifik plats kan du skapa en egen platssida här. Fyll i formuläret nedan med namn, kontaktuppgifter och adressen till den plats du är mer intresserad av.